TAŞIMACILIK

TAŞIMACILIK VE TAŞIMA TÜRLERİ

Taşıma türleri UNIMODAL TAŞIMACILIK ve MULTIMODAL TAŞIMACILIK olarak iki ana başlıktan oluşur.


UNIMODAL TAŞIMACILIK
Yükün bir veya daha fazla taşıyıcı tarafından sadece bir taşıma türü (kara, deniz, hava, demiryolu) kullanılarak
taşınmasıdır ve en yaygın kullanılan geleneksel taşıma yöntemidir.


KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Karayolu taşımacılığı UNIMODAL TAŞIMACILIK alanında en yaygın kullanılan taşıma türüdür, bu taşımacılık türünde yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolaylıkla
yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verilebilmesi, kısa sevk süreleri gibi sebepler her nekadar tercih edilme nedeni olsa da yüksek taşıma maliyeti, kötü hava koşullarından kolaylıkla etkilenmesi, trafik ve çevresel faktörlerden etkilenmesi olumsuz yönlerindendir.

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

Uluslararası taşımalarda en yaygın kullanılan türdür, en düşük maliyetli ve güvenli olanıdır. Büyük miktardaki yükler (kuru yük, likit ve gaz, ekonomik değeri az ürünler, hammaddeler) ile konteynerlenebilen ürünler denizyolu ile taşınır. Havayolu, karayolu ve demiryoluna göre daha ucuz olmasından
dolayı dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir


HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

En temel tercih edilme sebebi hız faktörüdür. Bunun yanında birim taşıma maliyetleri, diğer taşıma türlerine nazaran
oldukça yüksektir. 500 kilometreden daha uzak mesafeler için elverişlidir. Fakat havayolu nakliyesinin sağladığı
hız avantajı aynı zamanda depolama maliyetlerini azaltıcı bir etken olarak düşünülebilir

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

Düşük değerli, ağır ve hacimli yükler için yüksek maliyetlere katlanılmadan yapılabilecek bir taşıma
türüdür. Özellikle uzun mesafeli kara taşımacılığında çok büyük maliyet avantajları sağlamaktadır.

 

MULTIMODAL TAŞIMACILIK

Farklı taşıma üniteleri veya aracıyla, birden fazla taşıma türü kullanılarak yapılan taşımacılıktır.

INTERMODEL TAŞIMACILIK

Kapıdan kapıya taşımacılık zincirinde en az iki taşıma türü kullanılarak yükün nihai varış yerine ulaştırılmasıdır. Tek yükleme ile ve aynı taşıma birimi içinde ürünlerin ellenmeden, birden çok taşıma yöntemleri ile taşınması olarak tanımlanmaktadır. Bunda konteyner taşımacılığı veya treylerin hiç açılmadan
karayolu, demiryolu veya denizyolu ile taşınması kastedilmektedir. Hedef, yüklemede ağzı kapatılan ünitenin teslim yerinde
açılmasıdır. Boş konteynerin, boş treylerin içinde bir ürün olmadan taşınmasına, içlerinde ürün olmadığı için intermodal
adı verilmemektedir.

KOMBİNE TAŞIMACILIK

Yükün tek bir taşıma biriminin içinde yeniden yüklemeye gerek kalmadan en az iki taşıma yöntemi (kara+demiryolu veya
kara+denizyolu gibi) kullanılarak taşınmasıdır

ENTEGRE TAŞIMACILIK

Lojistik hizmetlerin hammadde tedarikinden ürünün dağıtımına kadar bir sistem çerçevesinde görülmesidir.